Przejdź do treści

mgr Katarzyna Myśliwiec

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

mysliwiec@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 22

pok: Pok. 312 ul. Ingardena 4

publikacje:


Imię i nazwisko wraz z tytułami:

mgr Katarzyna Myśliwiec

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

 

Problematyka badawcza:

Pedagogika:

Pedagogika szkolna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Zainteresowania naukowe:

Możliwości wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w realizacji założeń edukacji wczesnoszkolnej.

Proces cyfryzacji edukacji wczesnoszkolnej.

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w wybranych krajach Europy.

 

Publikacje:

 

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Myśliwiec K. (2018), Nie tylko najmłodsi programują! „Dydaktyka Informatyki”, Vol. 13, s. 135-140.

Myśliwiec K. (2017), Programowanie we wczesnej edukacji dziecka . „Edukacja, Technika, Informatyka”, Nr 2, s. 51-55.

Myśliwiec K. (2017), Sprawozdanie z XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Edukacja — Technika — Informatyka. „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, Nr 2/(10)/2017, s. 206-209.

Myśliwiec K. (2017), Recenzja – Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska (red.), Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania. „Edukacja-Technika-Informatyka”, Nr 4/22/2017, s. 387-389.

Myśliwiec K. (2017), Nauczyciel – kreator świata przedstawionego w e-podręcznikach i multibookach [w:] Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej, red. Iwona Czaja-Chudyba, Bożena Pawlak, Jovita Vaškevič-Buś, Kraków, s. 67-76.

Myśliwiec K. (2016), Uczniowie klas I-III szkół podstawowych miejskich i wiejskich jako użytkownicy narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, Edukacja, Technika, Informatyka Nr 3. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 191-196.

 Myśliwiec K. (2016), Edukacja wczesnoszkolna w dobie cyfryzacji – wartości edukacyjne wybranych programów multimedialnych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej [w:] Aktywność poznawcza i działaniowa dzieci w badaniach pedagogicznych, pod red. Krzysztofa Kraszewskiego i Ingrid Paśko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 254-260.

Myśliwiec K. (2016), Rola gier komputerowych w kształtowaniu osobowości dzieci [w:] Wartości w pedagogice : młodzi Polacy wobec wartości, red. W. Furmanek i A. Długosz, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, S. 199-207.

Myśliwiec K. (2015), Dziecko konstruktorem robotów – analiza oferty edukacyjnej dla przedszkoli i szkół podstawowych [w:] „Edukacja – technika – informatyka”, red. W. Walat, W. Lib, Rzeszów. Uniwersytet Rzeszowski

Dworska-Kaczmarczyk U., Myśliwiec K.(2015), Idea Lifelong Learning w opinii studentów pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej [w:] Liflelong Learning, red. V. Tanaś, W. Welskop, Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 37-46.

Myśliwiec K. (2015), Odpowiedzialność rodziców za kształtowanie postaw dziecka – obywatela społeczeństwa informacyjnego [w:] Wartości w pedagogice: rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów. Uniwersytet Rzeszowski, s. 92-107, ISBN 978-83-7996-131-3.

Myśliwiec K. (2015), Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości [w:] Pedagog we współczesnym świecie, red. V. Tanaś, W. Welskop, Łódź, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, s. 77-87, ISBN 978-83-940080-4-8.

Myśliwiec K. (2014), Uczeń w dobie przemian cywilizacyjnych – wychowanie do życia w społeczeństwie wiedzy [w:] Wartości w pedagogice. Aksjologia pedagogiczna. Napięcie i współistnienie różnych wartości, red. W. Furmanek, A. Długosz, Rzeszów. Uniwersytet Rzeszowski.

Myśliwiec K. (2014), Współczesne technologie informacyjne źródłem przemian zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [w:] Edukacja – technika – informatyka, red. W. Walat, W. Lib, Rzeszów. Uniwersytet Rzeszowski.

Myśliwiec K. (2013), Uwarunkowania organizacyjno – metodyczne wykorzystania nowoczesnych środków dydaktycznych w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej [w:] Hejnał Oświatowy, nr 3/21, s. 3-8, ISSN 1233-7609

 

Kontakt: 

12 662 66 22
e-mail: mysliwiec@up.krakow.pl
Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej IPPiS
Pok. 312 ul. Ingardena 4