Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Katarzyna Dormus

Zastępca Dyrektora Instytutu

katarzyna.dormus@up.krakow.pl

tel: 12 662 62 40

pok: p.1

Obszary zainteresowań: nauki humanistyczne, dyscyplina: historia-historia wychowania, szczegółowa tematyka: historia wychowania i oświaty wieku XIX i XX. Posiada także wykształcenie z zakresu historii sztuki.

Tematyka badawcza: myśli pedagogiczna oraz historia szkolnictwa w wieku XIX i XX, edukacji kobiet,

wychowania w rodzinie, historii prasy kobiecej, historii prasy pedagogicznej

 

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

 1. K. Dormus, Problematyka wychowawczo-oświatowa w prasie kobiecej zaboru austriackiego w latach 1826-1918, Monografie z dziejów oświaty, Wydawca: IHN PAN, Warszawa, t.XL, 2006.
 2. K Dormus: Galicyjskie stowarzyszenia i organizacje kobiece doby autonomicznej jako wyraz kobiecych dążeń do samoorganizacji, [w:] Działaczki kobiece, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do roku 1918 (na tle porównawczym), pod red. A.Jasińskiej-Janiak, K.Sierakowskiej, A.Szwarca, s. 323-349.
 3. K. Dormus, Antonina Krechowiecka (1791-1831). Zapomniana lwowska publicystka początku XIX wieku o wychowaniu dziewcząt, „Rozprawy z dziejów oświaty” t.XLVI: 2009, s.25-48.
 4. K. Dormus: Obraz świata w galicyjskich czasopismach kobiecych w latach 1826-1914,[w:] Świat (z) kolorowych czasopism. Prasa dla kobiet i dziewczyn w perspektywie interdyscyplinarnej, pod red. E. Zierkiewicz, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, s.19-42.
 5. K. Dormus, Czy koedukacja jest szkodliwa? Początki dyskusji o szkole mieszanej w publicystyce polskiej przed pierwszą wojną światową, [w:] Szkoła polska od średniowiecza do XX wieku między tradycją a innowacją, red. I. Szybiak, A. Fijałkowskiego, J. Kamińskiej, Wydawca: Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny, Warszawa 2010,  s.264-277.
 6. K. Dormus, Wizerunek mężczyzny w galicyjskiej prasie kobiecej /1826-1918/, [w:] Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, t.1: Od średniowiecza do początku XX wieku, pod  red. K.Kabacińskiej, K.Ratajczaka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 7. K. Dormus, Poetka i nauczycielka – Marcelina Kulikowska (1872-1910), „Rozprawy z dziejów oświaty” 2011, s.35-72.
 8. K. Dormus, Pierwsze stowarzyszenia zawodowe nauczycielek galicyjskich i ich wpływ na ówczesne życie szkolne, „Biblioteka współczesnej myśli pedagogicznej”, t.I: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła- nauczyciel, pod red. K. Dormus, R. Ślęczki Kraków 2012, s. 462-492.
 9. K. Dormus, Wizerunek nauczyciela na łamach „Ruchu Pedagogicznego” i „Nowej Szkoły” w latach 1945-1956 [w:] Zaangażowanie? Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, pod red. R. Grzybowskiego, Szkoła-Państwo-Społeczeństwo, t.IV, Toruń 2013, s.443-454.
 10. K. Dormus, Towards full participation in public life – generational changes in the lives of Polish women [w:] Women in different global contexts. Culture – Gender – Violetce, Impuls, Kraków 2014, s.109-117.
 11. K. Dormus, Komisja Edukacji Narodowej – mit niedoceniony?, „Biblioteka współczesnej myśli pedagogicznej”, t. III: Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, pod. red. K. Dormus, B. Popiołek, A. Chłosty-Sikorskiej, R. Ślęczki, Kraków 2014, s.25-35.

 

 

Kontakt:

katarzyna.dormus@up.krakow.pl

Tel.12 662 62 40

p.1