Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Iwona Czaja-Chudyba

dr hab. prof. UP Iwona Czaja-Chudyba

Kierownik Katedry

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

iwona.czaja-chudyba@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 20

pok: 310

publikacje:


Imię i nazwisko wraz z tytułami: 

dr hab. Iwona Czaja-Chudyba prof. UP

Kierownik Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej

Kierownik Uniwersyteckiego Laboratorium Talentu w Centrum „Pro Futuro”

 

Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:

Obszar badań: pedagogika i psychologia: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika zdolności, psychopedagogika twórczości, pedeutologia, psychologia kliniczna, psychopatologia

 

Zainteresowania naukowe:

  • problematyka edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym, uwarunkowania wspierania zdolności dzieci;
  • poznawanie i wspieranie dziecka zdolnego;
  • strategie rozwoju kreatywności dziecka w średnim i późnym dzieciństwie;
  • zabawa i jej znaczenie w rozwoju i diagnozie dziecka;
  • nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej – kształcenie, kwalifikacje, kompetencje;
  • twórczość i myślenie krytyczne w pracy nauczyciela.

 

 

Publikacje:

 

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Monografie autorskie:

Czaja-Chudyba I. (2020). Myślenie krytyczne w edukacji. Metodyka kształcenia w szkole podstawowej. Seria: Edukacja dla Mądrości. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2020. ISBN 978-83-8142-930-6. Ark. Wyd. 9,5. Ark druk 13, 635, ss.218.

Edukacja dla Mądrości – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (lodz.pl)

Czaja-Chudyba, I. (2018). Po latach traumy : psychologiczne następstwa represji politycznych w Polsce w latach 1944-1956. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. ISBN: 978-83-8084-100-0.

Czaja-Chudyba, I. (2013). Myślenie krytyczne w kontekstach edukacji wczesnoszkolnej – uwarunkowania nieobecności.Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP. ISBN 978-83-7271-810-5.

Czaja-Chudyba, I. (2009). Jak rozwijać zdolności dziecka? Warszawa: WSiP. ISBN 978-83-02-10840-2.

Czaja-Chudyba, I. (2006). Pedagogika zabawy w osobowym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu nauczyciela.Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP. ISBN 8-7271-381-2.

Czaja-Chudyba, I. (2005). Odkrywanie zdolności dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP. ISBN 83-7271-336-7.

 

Monografie współautorskie:

Czaja-Chudyba I.,Muchacka B. (2016), Nauczyciele wczesnej edukacji, Kraków: Wydawnictwo Petrus, ISBN: 978-83-7720-311-8.

Muchacka, B., Czaja-Chudyba, I., Smółka, L. (2012). Edukacyjne i wychowawcze wyzwania nauczyciela w przedszkolu i szkole podstawowej, Kielce: Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i nauk społecznych w Kielcach, ISBN 978-83-63981-04-4.

Muchacka, B., Czaja-Chudyba, I. (2007). Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych.Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. ISBN 978-83-7308-890-0.

 

Prace pod redakcją:

Czaja-Chudyba I., Pawlak B., Vaškevič-Buś J., (2017) Wizja świata – wizja dziecka w przestrzeni podręczników do edukacji wczesnoszkolnej. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków. 191 s. ISBN: 978-83-8084-028-7

Muchacka, B., Czaja-Chudyba, I. (2013). Early education– practice and reflection. Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków. 245 s. ISBN 978-83-7271-782-5 Czaja-

Chudyba, I. (2011). Jak odkrywać i wspierać zdolności dzieci – scenariusze zajęć dla klasy 1,2, 3. Wesoła szkoła i przyjaciele. Warszawa : WSiP, ISBN 978-83-02-12330-6.  tel. 12 662 66 25

Czaja-Chudyba, I. i Went, W. (2009). „TWÓRCZO ODKRYWAM ŚWIAT” – Program rozwijania twórczego myślenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Nowy Sącz: MCDN.

 

Artykuły opublikowane w Polsce i zagranicą: 90

Bibliografia publikacji dr hab. Iwony Czai- Chudyby prof. UP- kliknij tutaj

 

Materiały edukacyjne dla studentów i nauczycieli:

Kuźma, J. Czaja-Chudyba (2004). Szkoła Promująca Rozwój Dziecka / red. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP – 64 s.- ISBN 83-7271-251-4.

 

Zrealizowane projekty i granty:
Kierownik projektu NCBiR: „Uniwersytet Małego Naukowca – wiedza – ciekawość – pasja” POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17, od: 2018-09-03 do: 2020-03-31, – projekt wdrożeniowy; wartość projektu: 152 912,50 zł; dofinansowanie projektu z UE: 148 325,12 zł.

 

Wypromowane prace doktorskie:
2017r. – dr Beata Drwal „Znaczenie indywidualizacji nauczania we wspieraniu zdolności uczniów w młodszym wieku szkolnym”, Wydział Pedagogiczny UP
2020r. – dr Aneta Wojnarowska „Dwukulturowość w wychowaniu dziecka. Z doświadczeń polskich matek dzieci ze związków z partnerami narodowości włoskiej”, Wydział Nauk Społecznych UP

 

Mail i telefon służbowy, nr pokoju:

nr pokoju: 310

tel. (12) 662-66-20;

mail: iwona.czaja-chudyba@up.krakow.pl