Przejdź do treści

Praca dyplomowa

 

Warunki przygotowania pracy dyplomowej oraz przeprowadzenia egzaminu dyplomowego określają: Regulamin Studiów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie obowiązujący od 1 października 2019 r. opracowany na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z poźń. zm.) § 35 – § 43

Zasady archiwizowania prac dyplomowych – zarządzenie Rektora

Rejestracja pracy dyplomowej

Procedura antyplagiatowa

Wzór opinii promotora

Wzór recenzji pracy


Egzaminy dyplomowe (magisterskie, licencjackie, inżynierskie) przeprowadzane zdalnie stają się w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie rzeczywistością. Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak podpisał Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2020 określające zasady dopuszczenia do obrony i przeprowadzania egzaminów w tej formie.

Egzaminy dyplomowe odbywać się będą przy wykorzystaniu urządzeń do porozumiewania się na odległość, za pomocą usługi Microsoft Teams z wykorzystaniem adresów uczelnianej skrzynki e-mail. Aplikacja do obsługi procesu zostanie uruchomiona 15 czerwca 2020 roku. Egzaminy dyplomowe będą rejestrowane.

Opis procesu dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz jej rejestracji, a także zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych określają załączniki do Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2020.

Podstawa prawna


Opłata za wydanie dyplomu:

 Uprzejmie informujemy o wysokości opłaty za wydanie dyplomu:  

– 60 zł za dyplom w języku polskim, 

– 40 zł za dyplom w języku angielskim.  

Studenci, którzy będą chcieli otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim zobowiązani są dodatkowo do załączenia podpisanego skanu wniosku o jego wydanie.  

Powyższa opłata dotyczy wyłącznie studentów studiów I stopnia.  

styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31