Przejdź do treści

Lista pracowników

dr Joanna Szczyrba-Poroszewska

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

joanna.szczyrba-poroszewska@up.krakow.pl

dr Anna Szkolak-Stępień

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

aszkolak@up.krakow.pl

dr Małgorzata Tęczyńska-Kęska

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

dr Anna Włoch

Katedra Historii Oświaty i Wychowania

anna.wloch@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Justyna Wojniak

dr hab. prof. UP Justyna Wojniak

Katedra Historii Oświaty i Wychowania

jwojniak@up.krakow.pl

dr Anna Zadęcka-Cekiera

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

anna.zadecka-cekiera@up.krakow.pl

dr Joanna Żądło-Treder

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

joanna.zadlo-treder@up.krakow.pl

prof. zw. dr hab. Teresa Żebrowska

Kierownik Katedry

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

teresa.zebrowska@up.krakow.pl

dr Ewa Żmijewska

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej

ewa.zmijewska@up.krakow.pl