Przejdź do treści

Lista pracowników

dr Barbara Nawolska

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

barbara.nawolska@up.krakow.pl

dr Kinga Orzeł-Dereń

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej

dr Ingrid Paśko

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

ingrid.pasko@up.krakow.pl

dr Bożena Pawlak

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej

bozena.pawlak@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Agata Popławska

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej

dr hab. prof. UP Jan Ryś

Katedra Historii Oświaty i Wychowania

jan.rys@up.krakow.pl
dr Jolanta  Sajdera

dr Jolanta Sajdera

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej

jolanta.sajdera@up.krakow.pl

mgr Monika Semik

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

dr Katarzyna Slany

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

katarzyna.slany@up.krakow.pl

dr Lucyna Smółka

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej

lucyna.smolka@up.krakow.pl

dr Beata Sufa

Katedra Pedagogiki Szkolnej i Alternatywnej

beata.sufa@up.krakow.pl