Przejdź do treści

Lista pracowników

prof. zw. dr hab. Adam Korzeniowski

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

mgr Agnieszka Kosek

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

agnieszka.kosek@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Iveta Kovalcikova

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej

mgr Monika Kowalska

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

monika.kowalska@up.krakow.pl
dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski

dr hab. prof. UP Krzysztof Kraszewski

Kierownik Katedry

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

krzysztof.kraszewski@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa

Kierownik Katedry

Katedra Edukacji Artystycznej

kinga.lapot-dzierwa@up.krakow.pl

dr Jolanta Machowska-Goc

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

jolanta.machowska-goc@up.krakow.pl

dr hab. prof. UP Robert Małoszowski

Katedra Edukacji Artystycznej

Prof. zw. dr hab. Bożena Muchacka

Dyrektor Instytutu

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej

bozena.muchacka@up.krakow.pl

mgr Katarzyna Myśliwiec

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

mysliwiec@up.krakow.pl