Przejdź do treści

prof. zw. dr hab. Teresa Żebrowska

Kierownik Katedry

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

teresa.zebrowska@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 30

pok: Pok. 322, ul. Ingardena 4

Imię i nazwisko wraz z tytułami:

Prof. zw. dr hab. Teresa Żebrowska

Kierownik Katedry Projektów Edukacyjnych i Artystycznych

 

Problematyka badawcza:

Pedagogika:

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Formy stymulacji ekspresji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w procesie edukacyjnym i twórczym
 • Ko-lekcja „obrazów dla dzieci” w działaniach plastycznych i spotkaniach edukacyjnych ze sztuką dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Eksperymenty i techniki plastyczne w zabawach twórczych w przedszkolu i klasach I-III
 • Kreatywność nauczyciela i ucznia w codzienności edukacyjnej

Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki:

 • Krzemieniec- współczesne interpretacje wybranych aspektów z zakresu antropologii kulturowej i sztuki
 • Wielokulturowość w sztuce i artystyczne poszukiwania toż­samości personalnej

Zainteresowania naukowe i artystyczne:

Sztuka dziecka

Wychowanie przez sztukę i wychowanie estetyczne w teorii i praktyce edukacyjnej

Interdyscyplinarność w spotkaniach i dialogach edukacyjnych ze sztuką

„Wołyńskie Ateny”- twórczość w teorii i praktyce edukacyjnej artystów związanych z miastem i kolonią artystyczną

Plenery krzemienieckie w latach 30 XX wieku- tradycja, współczesność, perspektywy

Edukacyjne Rysunkowe Ogniska Wakacyjne (ROW) w latach 30 XX wieku w Krzemieńcu i współczesne Międzynarodowe Artystyczno- Naukowe „Spotkania w Krzemieńcu”

Zainteresowania i realizacje artystyczne w zakresie:

malarstwa sztalugowego, autorskich technik graficznych, fotografii, collage, projektowania plakatów, opracowań graficznych, okładek i typografii książkowej

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

Malarstwo Ireny Popiołek- Rodzińskiej- wartości w sztuce i edukacji (w): Dzieło chwali Mistrza: księga jubileuszowa dedykowana prof. zw. dr hab. Irenie Popiołek- Rodzińskiej z okazji 50-lecia pracy artystycznej oraz pracy pedagogicznej/ red. A. Królikowska, M. Łątkowski, B. Topij- Stemplińska, Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie Wydawnictwo WAM, 2016, s.164- 167

Meetings and educational dialogues with art – imagery of flight, the need of stimulating artistic imagination (w): Godišnik na Šumenskiâ Universitet/Konstantin Preslasky University of Shumen, Faculty of Education, Bułgaria, T. XIX D, 2015, s. 956-961

Złoto jako symbol jubileuszu 50-lecia i metafora światła nadziemskiego, nieba i raju w sztuce (w): Katecheza drogą do Boga: księga jubileuszowa dedykowana Siostrze profesor Czesławie Margaricie Sondej OSU/ red. I. Popiołek oraz St. Cieślak, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2011, s. 241-246

Monografie autorskie:

Za rączkę na spotkanie sztuki : historia sztuki dla studentów kierunków pedagogicznych i artystycznych, nauczycieli, rodziców: Vincent 1853-1890. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, 127 s

Za rączkę na spotkanie sztuki: historia sztuki dla dzieci: Pablo Picasso 1881-1973. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006, 96 s

Redakcja monografii:

 

Edukacja artystyczna- dylematy teorii i praktyki, pod red. Małgorzaty Lubienieckiej i Pawła Heroda, Wydawnictwo IGNATIANUM Akademii Ignatianum w Krakowie, w koedycji z Wydawnictwem WAM, Kraków, 2017

Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjno-Artystyczne : Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest : Janusz Korczak, z udziałem twórców z Polski, USA, Szwecji, Danii, Słowenii / red. wspólnie z Januszem Kahlem, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, 2012

Monografie artystyczne/ wybór:

ISBN-83-911670-7-0

ISBN-978-83-911670-8-3

ISBN-83-908081-4-5

ISBN-978-83-61129-00-4

ISBN-978-83-61129-04-2

ISBN-83-911670-3-8

ISBN: 978-83-7271-763-4

ISBN-978-83-61129-07-3

ISBN-978-83-61129-10-3

ISBN-978-83-61129-18-9

ISBN-978-83-61129-11-0

ISBN-978-83-61129-06-6

ISBN-978-83-61129-09-7

ISBN-978-83-61129-17-2

 

Osiągnięcia artystyczne w latach 2012-2018/WYBÓR

Wystawy w Polsce

Wystawy w Europie i USA

 

 

 1. Indywidualna wystawa malarstwa „Znaki czasu”, House of Art. Andre Zarre Gallery, Nowy Jork/USA, 28.02.2012-31.03.2012
 2. Games& Plays(7) obrazy (nie)zależne, Międzynarodowa Wystawa Malarstwa, Grafiki, Fotografii, KIK Galeria Albert oraz Galeria Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego „Zejście”, Kraków (2012/2013)
 3. Autor, Kurator Projektu Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest/ Do not leave the world as it is – Homage to Janusz Korczak, Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjno-Artystyczne z udziałem 300 twórców z 5 państw: USA, Danii, Szwecji, Słowenii, Polski , studentów IPPiS, dzieci, USA, Nowy Jork, Galeria Fundacji Kościuszkowskiej 2012/2013
 4. Konstutstallning Inspirerad August Strindberg (1849-1912)- międzynarodowa wystawa malarstwa, grafiki, fotografii związana z obchodami 100 rocznicy śmierci pisarza, Galeria Lyktan, Sztokholm/Szwecja wernisaż 5.01.2013
 5. Konstutstallning Inspirerad August Strindberg (1849-1912)- międzynarodowa wystawa malarstwa, grafiki, fotografii związana z obchodami 100 rocznicy śmierci pisarza, Galeria AdiArt, Łódź, wernisaż 15.01.2013
 6. Autor, Kurator Projektu Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest/ Do not leave the world as it is – Homage to Janusz Korczak, Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjno-Artystyczne z udziałem 300 twórców z 5 państw: USA, Danii, Szwecji, Słowenii, Polski , studentów IPPiS, dzieci, Kulturforeningen, Sztokholm-Skogas/Szwecja, wernisaż 19.01.2013
 7. Teresa Zebrowska Malarstwo- indywidualna wystawa malarstwa i prac na papierze  w technice własnej, Galeria Biuro Wystaw Artystycznych, Kielce, wernisaż 02.2013
 8. Autor, Kurator Projektu Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest/ Do not leave the world as it is – Homage to Janusz Korczak, Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjno-Artystyczne z udziałem 300 twórców z 5 państw: USA, Danii, Szwecji, Słowenii, Polski , studentów IPPiS, dzieci, Kultur og Videns Center, Hillerod/Dania, wernisaż 03.2013
 9. Between Note And Sound– Międzynarodowa Wystawa Malarstwa, Grafiki, Rzeźby i obiektów, Polish Slavic Center Gallery, New York/ USA, wernisaż 10.04.2013
 10. Autor, Kurator Projektu Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest/ Do not leave the world as it is – Homage to Janusz Korczak, Międzynarodowe Sympozjum Edukacyjno-Artystyczne z udziałem 300 twórców z 5 państw: USA, Danii, Szwecji, Słowenii, Polski , studentów IPPiS, dzieci, Galeria na Zamku w Turjak/Słowenia, wernisaż 12.04.2013
 11. Teresa Zebrowska, z cyklu „Drogi”, wystawa indywidualna malarstwa i prac na papierze,  BWA Galeria Zielona, Busko Zdrój, 12.05.2013
 12. Kurator III Międzynarodowego Sympozjum Spotkania w Krzemieńcu (z udziałem twórców z USA, Francji, Ukrainy, Polski), cykl prac w technice olejnej „Góra Królowej Bony”, Galeria Instytutu Humanistyczno- Pedagogicznego Tarasa Szewczenki, Krzemieniec/Ukraina, wernisaż 14.07.2013
 13. Teresa Żebrowska Maleniec 2013 kurator artystyczny pleneru (z udziałem twórców z USA, Rumunii, Czech, Francji, Polski) oraz I Międzynarodowego Sympozjum EdukacyjnoArtystycznego, cykl prac „Notatki na mankietach” , Muzeum i Zabytkowy Zakład Hutniczy, Ruda Maleniecka, wernisaż 23.07.2013
 14. Teresa Żebrowska Rozmowy z pejzażem w tle wystawa indywidualna malarstwa, obiektów i prac w technice własnej na papierze, Galeria u Piotra, Arboretum Bolestraszyce, wernisaż 1.08. 2013
 15. „Tolerancja”- Międzynarodowa Wystawa Malarstwa i Wikliny (z udziałem twórców z USA, Szwecji, Ukrainy, Rosji, Mongolii, Polski),  Patronat Honorowy Konsulat Stanów Zjednoczonych w Krakowie, Galeria Tarnobrzeskiego Domu Kultury, wernisaż 5.08.2013
 16. Teresa Żebrowska Czernią i kolorem– V Edycja Ogólnopolskiego Projektu Malarsko-Graficznego Artystów Pedagogów, Mała Galeria BWA, Nowy Sącz, wernisaż 14.09.2013
 17. Kolekcja Sztuki Współczesnej w zbiorach GSW BWA Olkusz– Galeria Domu Artysty Plastyka, ul. Mazowiecka, Warszawa, wernisaż 10.10.2013
 18. International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, międzynarodowa wystawa z udziałem twórców z Polski, Ukrainy, USA, Francji, Szwecji, Luksemburga w ramach współpracy i wymiany międzyuczelnianej z Regional Humanities- Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko in Kremenets/ Galeria Biura Wystaw Artystycznych BWA Zamość, wernisaż 7. 02.2014
 19. Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne, cykl obrazów „Notatki na mankietach” , Galeria Sztuki Współczesnej Jatki, Nowy Targ, wernisaż 21.03.2014
 20. Międzynarodowy Projekt Edukacyjno-Artystyczny Identites plurielles/ Tożsamość, prezentacja cyklu obrazów olejnych na płótnie „Znaki czasu”, Muzeum Sztuk Pięknych, Miluza/Francja, wernisaż 13.06.2014
 21. International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, międzynarodowa wystawa z udziałem twórców z Polski, Ukrainy, USA, Francji, Szwecji, Luksemburga w ramach współpracy i wymiany międzyuczelnianej z Regional Humanities- Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko in Kremenets/ Galeria Biura Wystaw Artystycznych BWA Ostrowiec Świętokrzyski, wernisaż 06.2013
 22.  International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, międzynarodowa wystawa z udziałem twórców z Polski, Ukrainy, Francji, Szwecji, Luksemburga, USA w ramach współpracy i wymiany międzyuczelnianej z Regional Humanities- Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko in Kremenets/ Galeria Zagroda Roztocze/Obsza, wernisaż 24 07.2014
 23. Identites plurielles/Tożsamość z cyklu „Znaki czasu” Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Średniowieczne Piwnice Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków, wernisaż 18.09.2014
 24. Międzynarodowe Sympozjum Artystyczne, cykl obrazów „Notatki na mankietach” , Galeria Sztuki Współczesnej Biła Sówka, Radoszyce, wernisaż 11.10.2014
 25. International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, międzynarodowa wystawa z udziałem twórców z Ukrainy, Francji, Szwecji, Luksemburga, USA w ramach współpracy i wymiany międzyuczelnianej z Regional Humanities- Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko in Kremenets/ Państwowa Galeria Sztuki PGS Puławy, wernisaż 23. 11.2014
 26. Identites plurielles/Tożsamość z cyklu „Znaki czasu” Międzynarodowy Projekt Artystyczny,  PGS Płocka Galeria Sztuki Współczesnej, Płock, wernisaż 19.12.2014
 27. Identites plurielles/Tożsamość z cyklu „Znaki czasu” Międzynarodowy Projekt Artystyczny, Galeria Sztuki Współczesnej Włocławek, wernisaż 13.02.2015
 28. Identites plurielles/Tożsamość z cyklu „Znaki czasu” Międzynarodowy Projekt Artystyczny,  Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Piła, wernisaż 10.04.2015
 29. Włoska Edycja Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego Visioni- paesaggi d’arte polacchi e italiani, prezentacja cyklu graficznego „Tracce di Tutti i giorni” w ramach międzynarodowej ekspozycji Galeria Palazzo del Podesta, Castel Arquatto/Włochy, wernisaż 06.2015 r
 30. Meeting in Kremenets– międzynarodowa wystawa z udziałem twórców z Ukrainy, Włochy, Szwecji, Bulgaria, Serbia, Niemcy, USA; w ramach International Symposium of Art. & Research; Letnia Galeria Pałacu Tarnowskich, Ostrowiec Świętokrzyski, wernisaż 20.08.2015
 31. The International Scientific Conference- Innovation in the education- wernisaż indywidualnej wystawy grafik i prac na papierze w Galerii Uniwersytetu pt „Znaki codzienności”, Konstantin Preslavsky University of Shumen Gallery, Shumen/ Bułgaria, wernisaż 09. 2015 r.
 32. Meeting in Kremenets- interdyscyplinarna, międzynarodowa wystawa w ramach International Symposium of Art. & Research, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Sanoku, wernisaż 1.10.2015
 33. Polska Edycja Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego Visioni-pejzaże sztuki polskiej i włoskiej prezentacja cyklu graficznego „Tracce di Tutti i giorni” w ramach międzynarodowej ekspozycji, Średniowieczne Piwnice Międzynarodowego Centrum Kultury, Kraków, 27.10.2015
 34. V Międzynarodowe Sympozjum Artystyczno-Naukowe „Spotkania w Krzemieńcu”, prezentacja twórczości artystów- uczestników spotkań, Centrum Kultury i Nauki „Zamek”, Przemyśl, wernisaż 11.2015
 35. Polska Edycja Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego Visioni- pejzaże sztuki polskiej i włoskiej, prezentacja cyklu graficznego „Tracce di Tutti i giorni” w ramach międzynarodowej ekspozycji Galeria Sztuki Współczesnej „Winda”, Kielce, wernisaż 01.2016 r
 36. Włoska Edycja Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego Visioni- paesaggi d’arte polacchi e italiani, prezentacja cyklu graficznego „Tracce di Tutti i giorni” w ramach międzynarodowej ekspozycji Galeria Sztuki Współczesnej, Piacenza/Włochy, wernisaż 02.2016 r
 37. International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska, Muzeum Historyczne w Zamościu, prezentacja twórczości w przestrzeni publicznej, Zamość, wernisaż 3.03.2016
 38. Polska Edycja Visioni- pejzaże sztuki polskiej i włoskiej; prezentacja cyklu graficznego „Tracce di Tutti i giorni” w ramach międzynarodowej ekspozycji Galeria Sztuki Współczesnej, Częstochowa, wernisaż 03.2016
 39. International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, w ramach współpracy i wymiany międzyuczelnianej z Regional Humanities- Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko in Kremenets/ Ukraina, Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, wernisaż 10.06. 2016
 40. Visioni- pejzaże sztuki polskiej i włoskiej– prezentacja cyklu graficznego „Tracce di Tutti i giorni” w ramach Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego, Galeria Palazo Scroffa, Ferrara/Włochy, wernisaż 07.2016
 41. Polska Edycja Interdyscyplinarnego Międzynarodowego Sympozjum Artystyczno-Naukowego Visioni- pejzaże sztuki polskiej i włoskiej, prezentacja cyklu graficznego „Tracce di Tutti i giorni” w ramach międzynarodowej ekspozycji Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów, Gorlice, wernisaż 07.2016 r
 42. VI International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, w ramach współpracy i wymiany międzyuczelnianej z Regional Humanities- Pedagogical Institute named after Taras Shevchenko in Kremenets, Ukraina, Międzynarodowa Wystawa Sztuki z udziałem artystów z Polski, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Sala Hugo Kołłątaja, Krzemieniec/Ukraina, wernisaż 14.08. 2016
 43. Kurator artystyczny ze strony polskiejczynny udział w projekcie artystycznym i multimedialnej, międzynarodowej wystawie malarstwa, grafiki, rzeźb, fotografii, obiektów: „Radio Luxembourg; Paysages multiculturelles de l’art et de l’ducation; Entre Nous”, Luxembourg, wernisaż 02.2017
 44. „Pejzaże semiotyczne” prezentacja cyklu grafik w ramach Kongresu UNESCO i projektu artystycznego „Art in Kraków” realizowanego pod patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Prof. Jacka Majchrowskiego, Biuro Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej Galeria Labirynt No 2, Kraków, wernisaż 07.2017
 45. Kurator artystyczny i merytoryczny, udział i organizacja międzynarodowej wystawy Open air painting – The Land of the Eagle Nests; Polish edition of the artist’s colony project; w ramach International Symposium of Art & Research, wernisaż 20.07.2017, Czajowice/Kraków
 46. „Jan Cybis i spotkania w Krzemieńcu”- wystawa malarstwa Jana Cybisa (1897-1972) i międzynarodowa, interdyscyplinarna wystawa sztuki współczesnej „Krzemieniec- Artystyczne Konfrontacje u stóp Góry Bony”, wernisaż wystawy 14.12.2017 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl
 47. „Jan Cybis i spotkania w Krzemieńcu”- wystawa malarstwa Jana Cybisa (1897- 1972) i międzynarodowa, multimedialna wystawa sztuki współczesnej „Krzemieniec- Artystyczne Konfrontacje u stóp Góry Bony”, wernisaż wystawy 12.2017, Muzeum Kresów w Lubaczowie
 48. Międzynarodowa Wystawa Sztuki z udziałem artystów z Polski, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Słowenii, Serbii, Bułgarii, Włoch, USA „Jan Cybis (1897- 1972) i „Krzemieniec- Artystyczne Konfrontacje u stóp Góry Bony” w ramach International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, wernisaż 21.04.2018 Muzeum Zamojskie ,
 49. Międzynarodowa Wystawa Sztuki z udziałem artystów z Polski, Ukrainy, Niemiec, Szwecji, Słowenii, Serbii, Bułgarii, Włoch, USA „Jan Cybis (1897- 1972) i „Krzemieniec- Artystyczne Konfrontacje u stóp Góry Bony” w ramach International Symposium of Art. & Research, Meeting in Kremenets, wernisaż 15.06.2018 BWA Zamość
 50. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Wystawa Sztuki Współczesnej Między Nami: Wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji- Radio Luksemburg/ Entre Nous; Multicultural landscapes of art and education – Radio Luxembourg, wernisaż wystawy 10.03.2018, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
 51. Międzynarodowa Wystawa Grafiki Współczesnej artystów – pedagogów „A 4 a small graphics salon”, 4th Edition, Galeria Uniwersytetu w Szumen/Bułgaria, wernisaż 17.05.2018
 52. Międzynarodowa Interdyscyplinarna Wystawa Sztuki Współczesnej Między Nami: Wielokulturowe pejzaże sztuki i edukacji- Radio Luksemburg/ Entre Nous; Multicultural landscapes of art and education – Radio Luxembourg, wernisaż wystawy 22.03.2018, Galeria Biura Wystaw Artystycznych, Rzeszów
 53. Międzynarodowa ekspozycja grafiki współczesnej artystów -pedagogów z Uniwersytetów w Polsce, Bułgarii, Niemczech, Rumunii, Turcji „ Centrul Artelor Vizuale A IV Salon de grafica mica”, wernisaż 6.06.2018, Bukareszt/Rumunia

Kontakt: 

e-mail: teresa.zebrowska@up.krakow.pl

Katedra Projektów Edukacyjnych i Artystycznych IPPiS

Pok. 322, ul. Ingardena 4

tel: 12 662 66 30