Przejdź do treści

dr Anna Zadęcka-Cekiera

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

anna.zadecka-cekiera@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 28

pok: pok. 318, Ingardena 4

dr Anna Zadęcka-Cekiera

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki komunikacji językowej, języka uczniów klas I-III, ich słownictwa, humoru dziecięcego oraz metodyki początkowego nauczania języka polskiego.

 

Publikacje:

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2006, Szkoła i nauczyciel w słownictwie uczniów szkoły podstawowej (w:) Nowa Szkoła nr 9, listopad 2006 rok, s. 44-48.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2007, Sposoby kształcenia sprawności językowej uczniów klas początkowych” (w:) Kultura, literatura i sztuka w edukacji  językowej w świetle badań empirycznych, (red. nauk.) J. Kida, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów,
s. 206-210, ISBN 978-83-7338-272-5.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2008, Szkoła i nauczyciel w słownictwie uczniów szkoły podstawowej (w:) Szkoła w Świecie współczesnym, (red. nauk.) B. Muchacka,
M. Szymański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s.141-146,
ISBN 978-83-7308-938-9.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2008, Inspirowanie twórczej aktywności werbalnej uczniów klas początkowych” (w: ) Kultura –aktywność artystyczna dziecka, (red. nauk.)
B. Muchacka, R. Ławrowska, ZamKor, Kraków, s.217-221, ISBN 978-83-88830-723.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2008, Określenia metaforyczne w języku uczniów klas III-IV szkoły podstawowej” (w:) Edukacja artystyczna a metafora, (red. nauk) W. Limont,
B. Didkowska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń,
s.253-258, ISBN 978-83-231-2251-7.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2009, Kształcenie literackie w ramach zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (w:) Wczesna edukacja dziecka – perspektywy i zagrożenia
(red. nauk.) S Włoch, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. s.279-287, ISBN 978-7395-350-5.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2010, Humor w języku uczniów klas początkowych (w:) Edukacja dziecka mity i fakty, (red. nauk.) E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2010, s. 525-531, ISBN 978-83-61209-39-3.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2010, Humor w języku uczniów klas II i III szkoły podstawowej
(w:) Dziecko – język – tekst, (red. nauk.) B. Niesporek-Szamburska,
M. Wójcik-Dudek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s.123-131, ISBN 978-83-226-1974-X.

 

Anna Zadęcka-Cekiera, 2011, O różnych formach wypowiedzi ustnych  i pisemnych
przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej, (red. nauk.) K. Gąsiorek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, s. 102- 113 , ISBN 978-83-7271-622-0.

 

Kontakt:

e-mail: anna.zadecka-cekiera@up.krakow.pl

telefon służbowy: 126626628

pok. 318, Ingardena 4