Przejdź do treści

dr Anna Szkolak-Stępień

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

aszkolak@up.krakow.pl

tel: 12 662 66 22

pok: 311 ul. Ingardena 4

Imię i nazwisko wraz z tytułami:

dr Anna Szkolak-Stępień

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej

 

Problematyka badawcza:

Pedagogika:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedeutologia

 

Zainteresowania naukowe:

Nauczyciel wczesnej edukacji – kształcenie, kwalifikacje, kompetencje.

 

Publikacje:

 

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

 

 Szkolak-Stępień A., Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania (wydanie poprawione i rozszerzone), Wyd. ATTYKA, Kraków 2016, ISBN 978-83-65644-13-8.

Nauczyciele wczesnej edukacji wobec problemu diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, Kraków 2017, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-8084-033-1, Prace Monograficze 785, DOI  10.24917/9788380840331.

Szkolak-Stępień A., Profesja europejskiego nauczyciela wczesnej edukacji,[w:] Kształcenie nauczycieli do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej. Teoria i praktyka., Elżbieta Sałata, Justyna Bojanowicz (red.), Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Radom 2017, Monografia nr 208, s. 108-118, ISSN 1642-5278, ISBN 978-83-7351-826-1.

Szkolak-Stępień A.,  Profil nauczyciela wczesnej edukacji włączającej,[w:]Razem czy osobno?Współczesne mity, klisze i szablony edukacyjne, red. B. Muchacka, M. Głażewski, B. Pawlak, A. Litawa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, Prace Monograficzne 784, s. 75-86,  ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-8084-031-7.

Szkolak-Stępień A., Vaskevic-Buś J., Współpraca nauczycieli w kontekście ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek oświatowych województwa małopolskiego, [w:] red. Iwona Ocetkiewicz, Szkoła jako organizacja ucząca się? Perspektywa ewaluacji zewnętrznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017, s. 141-153 , ISBN 978-83-8084-042-3.

Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania, Wyd. ATTYKA, Kraków 2013, ISBN 978-83-62139-48-4, ss. 205.

Kompendium kandydata na nauczyciela wczesnej edukacji, Wyd. Attyka, Kraków 2014, ISBN 978-83-62139-73-6, ss. 145.

Przesłanie nauczycielskiego autorytetu, pod red. I. Adamek, Z. Zbróg; [w:] Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, Wyd. LIBRON, Kraków 2011, ISBN 978-83-62196-20-3, s. 259-273.

Środowisko wiejskie specyficznym miejscem kształtowania języka, [w:] Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, Tom 20, Prorozwojowe aspekty kształcenia językowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, pod red. Z. Ratajka, Z. Zbróg, Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2011, ISSN 2083-179X, s. 91-99.

Kompetencje pedagogiczne nauczycieli wczesnej edukacji – relacja z badań własnych, [w:] Nauczyciel wczesnej edukacji w badaniach i praktyce edukacyjnej, pod red. J. Bonar, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, ISBN 978-83-7525-559-1, s. 90-103.

Kompetencje interpretacyjno – komunikacyjne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – komunikat z badań własnych, [w:] Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej, pod red. J. Szempruch, E. Zyzik, M. Parlak, Wyd. LIBRON, Kielce 2011, ISBN 978-83-62196-15-9, s. 77-87.

Środowiskowe uwarunkowania przeobrażeń kwalifikacji pedagogicznych nauczyciela, [w:] Pedagogika bliska życiu, red. A Gołębiowski, Wyd. AVE, Radom 2011, ISBN 978-83-934678-1-5, s.141-158.

Adaptacja dziecka do szkoły wyzwaniem dla nauczyciela wczesnej edukacji, [w:] Dziecko w edukacyjnej przestrzeni międzypokoleniowej, red. A. Gołębiowski, Wyd. AVE, Radom 2011, ISBN 978-83-934678-0-8, s. 79-90.

Od Czeladnika ku Nauczycielowi transformatywnemu, [w:] Kształcenie nauczycieli – modele, tendencje i wyzwania w wielokulturowej rzeczywistości, red. E. Żmijewska, Wyd. UP, Kraków 2012, ISBN 978-83-727171-2-2, s. 29-40.

Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli wczesnej edukacji [w:] Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, red. J. Bałachowicz, A. Szkolak, Wyd. LIBRON, Kraków 2012, ISBN 978-83-62196-45-6, s. 219-233.

Kompetencje pragmatyczne w samoocenie nauczycieli wczesnej edukacji i w ocenach ich dyrektorów [w:] Poznawanie świata w edukacji dziecka. pod red. K. Gąsiorek i I. Paśko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Kraków 2012,ISBN 978-83-7271-756-6, s. 115-129.

Osoba nauczyciela wczesnej edukacji w orientacji personalistyczno – humanistycznej [w:] Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce, red. Andrzej Gołębiowski, Alina Maria Basak, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej AVE, Radom 2013, s. 195-204, ISBN 978-83-934678-3-9, ss. 284.

Przygotowanie przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji do diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się, [w:] Przez praktyki do praktyki – w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli, seria Człowiek – najlepsza inwestycja, część trzecia Pedagogika, red. J. Bogucki, A. Bochniarz, A. Grabowiec, Wyd. UMCS, Lublin 2014, ISBN 978-83-63503-20-8, s. 85-95.

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kreatorem partnerskiego modelu komunikacji, [w:] Młode pokolenie wobec zagrożeń współczesnego świata, red. E. Gładysz, Wyd. Studio Poligraficzne Edytorka, Warszawa 2014, ISBN: 978-83-936887-6-0, s. 272-280.

Nauczyciel – inspirator w kreatywnej edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Edukacja ku przyszłości, t. 1. Wyzwania i zaniechania w wychowaniu przedszkolnym i kształceniu wczesnoszkolnym, red. A. Klim – Klimaszewska, E. Jagiełło, Wyd. Siedleckie Towarzystwo Naukowe, Siedlce 2014, ISBN 978-83-62160-19-8, s. 289-297.
Redakcja monografii:

Z zagadnień profesjonalizacji nauczycieli wczesnej edukacji w dobie zmian, red. J. Bałachowicz, A. Szkolak, Wyd. LIBRON, Kraków 2012, ISBN 978-83-62196-45-6, s. 219-233.

 

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

Kreatywność nauczycieli wczesnej edukacji – założenia a rzeczywistość

Kompetencje pedagogiczne w samoocenie nauczycieli wczesnej edukacji

Znajomość języka angielskiego przez nauczycieli wczesnej edukacji – założenia a rzeczywistość

Wartości moralne podstawą pracy nauczyciela wczesnej edukacji

Rola lektur szkolnych w rozwijaniu zamiłowania do czytelnictwa u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Mistrzostwo w zawodzie nauczyciela wczesnej edukacji

Humor w pracy zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji

Stres w pracy zawodowej nauczyciela wczesnej edukacji

Media – szansą czy zagrożeniem dla uczniów w młodszym wieku szkolnym?

 

Tematyka pracy dyplomowej jest ustalana indywidualnie dla studenta przygotowującego pracę i uwzględnia jego zainteresowania.

 

Kontakt:

12 662 66 22

e-mail: aszkolak@up.krakow.pl

Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej IPPiS

Pok. 311 ul. Ingardena 4