Przejdź do treści

dr Jolanta Machowska-Goc

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

jolanta.machowska-goc@up.krakow.pl

Imię i nazwisko wraz z tytułami: dr Jolanta Machowska-Goc

Katedra Podstaw Edukacji i Metodyki Pracy z Dziećmi

 

 

Problematyka badawcza:

– fleksja nominalna w języku dzieci w wieku wczesnoszkolnym;

-trudności dzieci klas I- III w zakresie czytania i pisania;

– dyskurs edukacyjny ze szczególnym uwzględnieniem dyskursu wczesnoszkolnego;

– świat tekstów dziecięcych a możliwe światy;

– argumentacja w tekstach uczniów w młodszym wieku szkolnym;

– parametryzacja świata w tekstach paraliterackich tworzonych przez dzieci klas I-III;

-diagnozowanie podręczników szkolnych dla klas I-III;

– twórczość językowa dzieci inspirowana muzyką;

– kształcenie sprawności językowej u dzieci w młodszym wieku szkolnym;

– elementy aksjologiczne w lingwistyce edukacyjnej.

 

 

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowania naukowe dr Jolanty Machowskiej-Goc mieszczą się w zakresie filologii polskiej, logopedii oraz edukacji ucznia w młodszym wieku szkolnym, a zatem także wokół pedagogiki dziecka klas I-III. W swojej pracy stara się łączyć zagadnienia dotyczące nauki o języku z wiedzą o literaturze, logopedią oraz metodyką edukacji polonistycznej, co odzwierciedla się w problemach podejmowanych przez autorkę w poszczególnych publikacjach, jak i w pracy ze studentami.

 

Publikacje:

 

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Wybrane publikacje:

  1. Machowska, Metaforyczne użycie przypadków w języku uczniów w młodszym wieku szkolnym (metafory gramatyczne),[w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Logopaedica I, Konteksty pragmatyczne i kognitywne w dyskursie edukacyjnym, pod red. T. Rittel i J. Ożdżyńskiego, Kraków 2006, s. 303-322. ISSN 1643-6512
  2. Machowska, Językowo-kulturowy obraz zwierząt w podręcznikach i wypowiedziach uczniów klas młodszych, [w:] Kultura, literatura i sztuka w edukacji językowej w świetle badań empirycznych, pod red. J. Kidy, Rzeszów 2007, s. 160-166. ISBN 978-83-7338-272-5
  3. Machowska, Barwy w kulturowym dyskursie wczesnoszkolnym, [w:] Kultura. Aktywność artystyczna dziecka, pod red. B. Muchackiej i R. Ławrowskiej, Kraków 2008, s.222-227. ISBN 978-83-88830-72-3
  4. Machowska, pt.: Obraz szkoły przyszłości w edukacji wczesnoszkolnej, [w:] Szkoła w świecie współczesnym, pod red. B. Muchackiej i M. Szymańskiego, Kraków 2008, s. 107-116. ISBN 978-83-7308-938-9
  5. Machowska-Gąsior, Semantyczna relewancja w zakresie pojęć: CZĘŚĆ I CAŁOŚĆ w dyskursie wczesnoszkolnym,[w:] Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Logopaedica II, Relewancja i redundancja w dyskursie edukacyjnym, pod red. J. Ożdżyńskiego i T. Rittel, Kraków 2008, s. 252-264. ISSN 1896-1215
  6. Machowska-Gąsior, Językowo-kulturowy obraz magicznego Krakowa w edukacji wczesnoszkolnej,   [w:] Kraków mityczny. Motywy, wątki, obrazy w utworach dla dzieci i młodzieży, pod red. A. Baluch, M. Chrobak i M. Rogoża, Kraków 2009, s. 244-255. ISBN 978-83-7271-573
  7. Machowska-Gąsior, Obraz ucznia w dyskursie edukacyjnym, [w:] Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość, pod red. I. Adamek i B. Muchackiej, Kraków 2010, s. 83-90. ISBN 978-83-7271-592-0
  8. Machowska-Gąsior, Obraz nauczyciela w wczesnoszkolnej przestrzeni dyskursu edukacyjnego, [w:] Tworzenie obrazu świata u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Szanse i bariery, pod red. K. Gąsiorek i Z. Nowaka, Kraków 2010, s.26-36. ISBN 978-83-7271-586-9
  9. Machowska-Gąsior, Procesy mereologiczne w intersemiotycznym dyskursie wczesnoszkolnym, [w:] Dziecko – język – tekst, red. nauk. B. Niesporek –Szamburska, M. Wójcik-Dudek, Katowice 2010, s.305-317. ISBN 978-83-266-1974-X

adres e-mail: jolanta.machowska-goc@up.krakow.pl;