Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Kinga Łapot-Dzierwa

Kierownik Katedry

Katedra Edukacji Artystycznej

kinga.lapot-dzierwa@up.krakow.pl

pok: Pok. 319 ul. Ingardena 4

Imię i nazwisko wraz z tytułami:

Dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa prof. UP

Katedra Edukacji Artystycznej

 

Problematyka badawcza:

Sztuki Piękne

Pedagogika:

Pedagogika szkolna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Zainteresowania naukowe i artystyczne:

Problematyka edukacji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym, na I i II etapie edukacyjnym oraz w edukacji pozaszkolnej.

Edukacja przez sztukę w zakresie sztuk wizualnych.

Arteterapia.

Sztuka w życiu osób niepełnosprawnych.

Malarstwo

 

Publikacje:

 

Dostępne pod adresem Biblioteki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

http://bgbase.up.krakow.pl/biblio/bibliografia/

 

Analiza prac plastycznych dziecka w kontekście języka wypowiedzi plastycznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007, ss.220

Rola i miejsce edukacji plastycznej w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym w okresie zachodzących zmian, Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2007, ss. 221

Rola i miejsce edukacji plastycznej w pedagogice specjalnej, ZAPOL, Szczecin 2008, ss. 653

Moje rozumienie świata; My understanding of the Word, Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Kraków 2008, ss. 1

Inspiracje zajęć plastycznych stymulujących twórczą aktywność dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 46

Przedszkolaka spotkania ze sztuką : wpływ percepcji malarstwa na twórczą wyobraźnię dziecka, Zamkor, Kraków 2008, ss. 150

Plastyka [Dokument elektroniczny], Materiał edukacyjny (opublikowany w 2009 r.) powstały w ramach projektu „Wdrożenie reformy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół”, przechowywany w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Sztuka w życiu osób niepełnosprawnych, Uniwersytet Szczeciński. Zakład Pedagogiki Specjalnej, Szczecin 2009, ss. 599

Podstawa programowa z komentarzami. T. 7, Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2009, ss. 27

Podstawa programowa z komentarzami. T. 7, Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2009, ss. 47

Czy śnieg jest biały? : czyli o kreacyjnych wartościach wczesnej edukacji plastycznej, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Płock 2009, ss. 159.

Art in life of disabled people, i. e. a slightly different discovery of beauty, Publishing House Zapol, Stettin 2009, ss. 179.

Terapeutyczna funkcja edukacji plastycznej : techniki plastyczne wspierające rozwój manualny, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin 2010, ss. 137.

Otwarte drzwi pracowni plastycznej : miejsce, gdzie rodzą się talenty, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich. Żródła, Warszawa 2010, nr 6, s. 162.

Pomiar dydaktyczny w edukacji plastycznej, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2010, ss. 134.

Wspieranie rozwoju dziecka : jak czytać rysunki : analiza prac plastycznych, Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011, ss. 295

Jaka? Plastyka we wczesnej edukacji, Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – 2011, T. 64, s. 77-84

Przekład intersemiotyczny w edukacji plastycznej jako metoda stymulowania twórczej aktywności dzieci : od teorii do praktyki, Maciej Kołodziejski i Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Płoock 2011, ss. 179

Dziecko w świecie sztuki : dziecko w świecie wartości : o wartościach edukacyjnych dzieł, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Cieszyn 2011, ss. 77.

Edukacja plastyczna jako środek wsperania rozwoju dziecka, Wydawnictwo Libron, Kraków 2012, ss. 101

Cultural awareness of future elites, TOV „Prajmdruk”, Kijów 2012, ss. 267

Na ścieżkach wyobraźni: podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej: klasa 4, WSiP, Warszawa 2012, 100 s.

Na ścieżkach wyobraźni: poradnik nauczyciela: plastyka: klasa 4: szkoła podstawowa, WSiP, Warszawa 2012, 88 s + dysk optyczny

Na ścieżkach wyobraźni: podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej: klasa 5, WSiP, Warszawa 2013, 107 s.

Na ścieżkach wyobraźni: poradnik nauczyciela: plastyka: klasa 5: szkoła podstawowa, WSiP, Warszawa 2013, 47 vs + dysk optyczny

Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka, Kiïvs’ki polonistični studii. T. 22, Kijów 2013, ss. 132

Wielokulturowość w projektach badawczych studentów pedagogiki przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2013, ss. 135

Na ścieżkach wyobraźni: podręcznik do plastyki dla szkoły podstawowej: klasa 6, WSiP, Warszawa 2014, 103 s.

Przygoda z uśmiechem: roczne przygotowanie przedszkolne: przewodnik metodyczny. 1, WSiP, Warszawa 2014, 175 s

Przygoda z uśmiechem: roczne przygotowanie przedszkolne: przewodnik metodyczny. 2, WSiP, Warszawa 2014, 269 s

Przygoda z uśmiechem: roczne przygotowanie przedszkolne: przewodnik metodyczny. 3, WSiP, Warszawa 2014, 270 s

Przygoda z uśmiechem: roczne przygotowanie przedszkolne: przewodnik metodyczny. 4, WSiP, Warszawa 2014, 182 s

Hudožestvennoe obrazowanie v pol’skoj obrazovatel’noj sisteme: realii i perspektivy, Zelena Bukovina, Černivci 2014, ss. 308.

 

Redakcja monografii

A teacher in the contemporary multicultural Word, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013, 202s

 

Osiągnięcia artystyczne:

Wystawy indywidualne i zbiorowe:

1989 wystawa podyplomowa tkaniny – BWA w Kielcach

1992 wystawa malarstwa grafiki – Galeria Hotelu Pod Kopcem w Krakowie

1993 grafia, collage – Galeria Mikołajska 4, Kraków

1994 Między Geteborgiem a Krakowem, wystawa grafiki – Galleri Albert, Szwecja

1995 7 grafik – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

1997 Szkice scenograficzne – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

1997 Scenografie nierealne – Galeria Café Moliere w Krakowie

1998 Figury otwarte – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

1998 Pejzaż jaki jest? – Galeria, Na Pograniczu, Miejskie Centrum Kultury
w Mysłowicach

1998 Pejzaż – wnętrze – Zamek Królewski na Wawelu Dwór w Styszowie

1998 Warianty – Galeria Rękawka w Krakowie

1999 Czrne, białe i w kolorze – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie

2000 O kwiatach – Galeria Kanonicza 1 w Krakowie

2000 W tonaqcji żółto-zielonej – Galeria Centrum, Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie

2000 Paradygmat wyobraźni – Galeria Ornament w Krakowie

2001 12 obrazów. Pejzaże i martwe natury – Galeria Rękawka w Krakowie

2001 Salon letni – Galeria Rękawka w Krakowie

2002 To co lubię – Galeria Kanonicza 1 w Krakowie

2002 Salon letni – Galeria Rękawka w Krakowie

2002 Malarstwo Galeria Domu Kultury Ruczaj w Krakowie

2002 Malarstwo – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie, wystawa towarzysząca finalizacji przewodu kwalifikacyjnego I stopnia

2003 Malarstwo – Kieleckie Centrum Kultury

2003 Malarstwo – Galeria Domu Kultury we Włoszczowie

2003 Grafika – prace dyplomowe – wybór z lat 1982-2003 – Galeria Centrum Nowohuckie Centrum Kultury

w Krakowie

2004 Malarstwo Młodych – Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie

2004 Malarstwo – Galeria Rękawka w Krakowie

2005 Moje Pejzaże – Galeria Centrum Nowohuckie Centrum Kultury w Krakowie

2005 Genius Loci – Zamek Królewski na Wawelu Dwór w Styszowie

2005 Absolwenci I nauczyciele na 60 lecie kieleckiego plastyka – BWA w Kielcach

2006 Pejzaże wyśnione, czyli tem gdzie zamieszkały anioły – Galeria Rękawka w Krakowie

2007 Malarstwo – Galeria Domu Kultury w Jędrzejowie

2008 fragment cyklu Tajemnica i magia miejsc, czyli piękno zapamiętane – AP w Krakowie

2009 Tajemnica i magia miejsc, czyli piękno zapamiętane 1 – Galeria MOKiS w Myślenicach

2009 Tajemnica i magia miejsc, czyli piękno zapamiętane 2, BWA w Kielcach

2009 Tajemnica i magia miejsc, czyli piękno zapamiętane 3, Galeria Młodych, Zajazd Kościuszkowski w Krakowie

2009 Tajemnica i magia miejsc, czyli piękno zapamiętane 4, Galeria Rękawka w Krakowie

2009 Tajemnica i magia miejsc, czyli piękno zapamiętane 5, Galeria Domu Kultury we Włoszczowie

2010 Tajemnica i magia miejsc, czyli piękno zapamiętane 6, wystawa towarzysząca zamknięciu przewodu habilitacyjnego, Galeria Młodych, Zajazd Kościuszkowski w Krakowie

2011 Zobaczone, zatrzymane, zachowane – Galeria Rękawka w Krakowie

2011 O Aniołach – Galeria Domu Kultury Sfinks w Krakowie

2013 Malarstwo – Galeria Domu Kultury we Włoszczowie

2013 Pomiędzy – Galeria Uniwersytetu im Dragomanowa w Kijowie, Ukraina

2013 Malarstwo – Galeria centrum Kultury w Ożarowie

2014 Oblicza Kobiety 1 – Galeria Hotelu Podzamcze w Dobczycach

2014 Po latach – Galeria Domu Środowisk Twórczych w Kielcach

 

Proponowana tematyka prac dyplomowych:

Edukacja plastyczna jako środek wspierania rozwoju dziecka – do wyboru studentów obszary rozwojowe, między innymi rozwój emocjonalny, percepcyjny, manualny, społeczny, estetyczny

Kształtowanie tożsamości kulturowej dzieci na zajęciach plastycznych

Wprowadzanie dzieci w świat wartości (w kontakcie z dziełem sztuki)

Dzieło sztuki w edukacji dziecka

Realizacja treści programowych z zakresu edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III

Inspiracje do zajęć plastycznych wspierające twórczą aktywność dziecka

Przekład intersemiotyczny w edukacji plastycznej dziecka

 

Tematyka pracy dyplomowej jest ustalana indywidualnie dla studenta przygotowującego pracę i uwzględnia jego zainteresowania.

 

Kontakt: 

e-mail: kinga.lapot-dzierwa@up.krakow.pl

Katedra Edukacji Artystycznej IPPiS

Pok. 319 ul. Ingardena 4