Przejdź do treści

dr hab. prof. UP Olena Bocharova

dr hab. prof. UP Olena Bocharova

Katedra Pedagogiki Przedszkolnej

Imię i nazwisko wraz z tytułami:

dr hab. Olena Bocharova prof. UP

 

Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:

Pedagogika alternatywna, pedagogika zdolności, pedeutologia,

 

Zainteresowania naukowe:

poznawanie i wspieranie dziecka zdolnego;

rozwój myśli pedagogicznej;

wprowadzanie dzieci w świat wartości,

umiejętności komunikacyjne w pracy nauczyciela.

 

Jestem autorem ponad 150 prac naukowych, w tym – 3 monografii autorskich, 137 – artykułów naukowych w czasopismach i pracach zbiorowych w językach: polskim, ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

Jestem współredaktorem 2 prac redakcyjnych w języku polskim,

Brałam czynny udział w ponad 30 konferencjach i sympozjach naukowych w różnych krajach – Ukraina, Polska, Litwa, Białoruś.

Jestem członkiem Kolegium redakcyjnego 3 czasopism na Ukrainie.

Byłam promotorem jednej pracy doktorskiej i ponad 10 razy występowałam w roli recenzenta prac doktorskich i habilitacyjnych na Ukrainie.

Brałam udział w różnych projektach naukowo-badawczych, z których na szczególną uwagę zasługuje projekt „NAUKA-SZTUKA-EDUKACJA” realizowany w latach 2011-2013 w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 

Publikacje:

Bocharova E. Sociopedagogical Support of Gifted Students in Ukraine – Koper: Pedagoška fakulteta, 2011. – 190 s. ISBN 978-961-6528-98-6

Boczarova O. Pedagogiczne wsparcie dzieci uzdolnionych w szkołach Polski i Ukrainy. – Krakόw: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011.–186 s. ISBN 978-83-7571-174-5

Бочарова О. А. Обдаровані діти в Польщі: соціально-педагогічна підтримка : монографія – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2012. – 480 с. ISBN 978-966-8469-97-8

Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży / pod red. O. Boczarowej i J. Aksman. – Krakόw: Oficyna Wydawnicza AFM, 2013. – 433 s. ISBN 978-83-7571-261-2

Pedagogiczne i społeczne wsparcie uzdolnionych dzieci i młodzieży / pod red. O. Boczarowej i J. Aksman. – Krakόw: Oficyna Wydawnicza AFM, 2010. 242 s. ISBN 978-83-7571-120-2