Przejdź do treści

Organizacja praktyk w IPPiS

 

 

 

 

 

 

PRAKTYKA W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI PRZEDSZKOLNEJ I SZKOLNEJ
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. KEN W KRAKOWIE

 

 

W procesie kształcenia na kierunku PPiW istotną rolę pełnią działania związane  z praktycznym przygotowaniem studentów do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Praktyki umożliwiają również realizację badań własnych studentów, w których  analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych sprzyja konfrontowaniu nabywanej wiedzy z rzeczywistością pedagogiczną i podejmowaniu prób ich modyfikowania.

Zestawienie praktyk realizowanych na kierunku PPiW

Lp. Stopień studiów Forma praktyk Forma studiów
 Stacjonarne       Niestacjonarne
Liczba godzin Liczba punktów ECTS Liczba godzin Liczba punktów ECTS
Studia I stopnia Praktyka ogólnopedagogiczna, nieciągła 30 2 30 2
Praktyka wychowawczo-dydaktyczna, nieciągła
w przedszkolu
40 2 40 2
Praktyka dydaktyczno-wychowawczą, nieciągła
w kl. I-III
40 2 40 2
Praktyka wolontariacka
w przedszkolu lub w kl. I-III
40 5 40 5
2. Studia II stopnia
(Plan A)
Projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III 15 2 15 2
3. Studia II stopnia
(Plan B)
Praktyka wychowawczo-dydaktyczna, nieciągła
w przedszkolu
30 2 30 2
Praktyka dydaktyczno-wychowawcza, nieciągła
w klasach I-III
30 2 30 2
Projekt edukacyjny w przedszkolu lub w klasach I-III 15 2 15 2

 

Dobór treści kształcenia w ramach praktyk pedagogicznych jest zgodny z zakładanymi dla kierunku efektami kształcenia (odnoszącymi się do czterech obszarów nauki),  uwzględnia aktualny stan wiedzy (związanej z zakresem pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej), a ich zakres jest przedstawiony  w kartach kursów.

 

Szczegółowa charakterystyka praktyk prowadzonych w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej dostępna jest w Regulaminie Praktykpobierz .

Dokumenty dla studentów:

Portfolio

Skierowanie – do odebrania przed praktyką u Kierownika Praktyk

Instrukcja – do odebrania przed praktyką u Kierownika Praktyk

Oświadczenie studenta – dane osobowe


Dokumenty dla nauczycieli akademickich:

Narzędzie do weryfikacji efektów praktyk

Zamówienie 

Zgoda placówki

styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31